Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Luce Beheer
Dossiers » Lucebert

Lucebert

De Vijftigers is een verzamelnaam voor een groep experimentele dichters, die onder de invloed van kunststromingen als Dada en het Surrealisme - uit de eerste decennia van de twintigste eeuw, een nieuwe dichttaal voorstonden. Primair, lichamelijk en authentiek. Lucebert is één van de bekendste namen uit deze stroming, naast Hans Andreus, Hugo Claus, Remco Campert en Simon Vinkenoog. Behalve dichter, was Lucebert ook schilder. Soms verbond hij het schilderen met het dichten. Zijn naïeve en primaire stijl sluit aan bij de CoBrA beweging, waartoe ook Karel Appel behoorde. Behalve dichter en schilder, was Lucebert ook Rooms katholiek. Hij was geen katholiek dichter in de klassieke zin, maar toch is het een kant van Lucebert, die zijn werk in een heel nieuw licht zet.

Lees verder »