Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers ยป Machtiging, bisschoppelijke

Machtiging, bisschoppelijke

Voor een aantal (rechts)handelingen heeft het bestuur van een parochie of caritasinstelling de schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de bisschop nodig. Naast de handelingen genoemd in de artikelen 53 en 54 (voor de parochie) en 18 en 19 (voor de caritasinstelling) is goedkeuring nodig voor de begroting (artikel 55 resp. 20) en voor de jaarrekening (artikel 56 resp. 21).
Het is de diocesane bisschop die de schriftelijke goedkeuringen, ook wel bisschoppelijke machtigingen genoemd, afgeeft. De bisschop kan aan de algemeen econoom volmacht verlenen om namens hem bepaalde goedkeuringen te verlenen. Het is formeel niet het bisdombestuur dat goedkeuringen verstrekt, maar de bisschop zelf, als zelfstandig bestuursorgaan. Op grond van het kerkelijk recht wordt het bisdom immers door de bisschop (de beheerder) bestuurd en niet door een collectief bestuur.