Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Miafysitisme

Miafysitisme

Met de term ‘miafysitisme’ wordt de leer aangeduid dat Jezus Christus één natuur (Gr. mia physis) heeft. Hiertegenover leren de chalcedoniërs, die de leer van het Concilie van Chalcedon (451) volgen, dat Christus één persoon in twee naturen is. 

Lees verder »