Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Nehemia, het boek

Nehemia, het boek

NehemiaHet Bijbelboek Nehemia vormt een literaire eenheid met het boek Ezra, en in bredere context ook nog met de boeken I en II Kronieken. Het behoort tot de zogenaamde ketuvim of 'geschriften', binnen welke verzameling het samen met Ezra, I en II Kronieken en Daniël, een eigen deelverzameling vormt. Inhoudelijk verhaalt het boek Nehemia over het optreden van Nehemia, die vanuit Susan terugkeert naar Jeruzalem, en aldaar de stadsmuren repareert. Dit leidt tot botsingen met de gouverneurs van Samaria en Ammon. Het tweede gedeelt van het boek behandelt het optreden van de priester Ezra, en de terugkeer naar het boek van de leer van Mozes die de inwoners van Jeruzalem maken. Er wordt onder andere verhaalt over de instelling van het Loofhuttenfeest, in overeenstemming met de leer van Mozes. Het boek sluit af met maatregelen die Nehemia nam om bepaalde ongewenste praktijken in Jeruzalem uit te bannen, zoals bijvoorbeeld gemengde huwelijken. Aan deze twee hoofdlijnen zijn nog tal van lijstjes en volkstellingen toegevoegd. Zo is er een lijst te vinden van ballingen die naar terugkeren naar Jeruzalem, een opsomming van priesters en Levieten, en een inventaris van giften geschonken door de verscheidene familiehoofden. Lees verder »