Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Oecumenische dialogen

Oecumenische dialogen

Katholiek oecumenicus Ton van Eijk maakt ons in dit dossier wegwijs in de rooms-katholieke oecumenische beweging en de dialogen die zij voert met de andere kerken in het Oosten en het Westen. We doen er goed aan bij dialogen niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats te denken aan de theologische gesprekken die theologen, daartoe door hun kerken gemandateerd, met elkaar voeren. In een algemene zin is dialoog een ander woord voor iedere vorm van communicatie tussen kerken (en hun individuele leden) die niet woordeloos is. En in die zin is die dialoog er altijd geweest en zal zij er ook altijd zijn. Ook de officieel gearrangeerde disputaties ten tijde van het ontstaan van de Hervorming, de strijdgesprekken en -geschriften en zelfs giftige polemieken door de eeuwen heen zijn een vorm van dialoog. Het zijn de toon waarop, de sfeer waarin en het doel waarmee het gesprek wordt gevoerd die in het oecumenisch tijdperk veranderd zijn. Echte dialoog veronderstelt de bereidheid tot luisteren en van elkaar te leren. Lees verder »