Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers » Verzameldossier » beeldmateriaal

beeldmateriaal

Scènes uit het leven van Jezus, door Giotto di Bondone
‘Opstanding’ van El Greco, olieverf, 1596-1600
Koepel van de Sint-Pietersbasiliek te Rome
‘De Heilige Geest’ van Gianlorenzo Bernini
‘Pinkstericoon’ door Theophanes de Griek
'Christus verschijnt aan Maria Magdalena' door Rembrandt van Rijn (1)
‘Transfiguratie’ door Kees Aalbers
‘Nicolaas van Myra slaat Arius’
‘De verrijzenis van het vlees’ door Luca Signorelli
‘Het Tweede Vaticaans Concilie: observerende theologen’, door Franklin McMahon
'Het Tweede Vaticaans Concilie', in tekeningen van Frederick Franck
‘De opgestane Heer verschijnt aan Maria Magdalena’ van Rembrandt van Rijn (2)
‘De Annunciatie’ van Fra Angelico
‘Pinksteren’ door El Greco
‘De jeugd van Jezus’ van Gerard van Honthorst
‘Christus aan de zuil’ door George Desvallières
‘Avondmaal te Emmaus’ van Caravaggio
‘The Stations of the Cross: Lema Sabachthani’ van Barnett Newman
‘De geboorte van Christus’ van Sandro Botticelli
‘De Christus van de H. Johannes van het Kruis’ van Salvador Dalí
A dangerous method
‘Majesteit van de Heer’
‘Christus als Rechter tijdens het Laatste Oordeel’, detail van het tympaan boven het westportaal van de Abdijkerk van Sainte-Foy
Wapen van Vaticaanstad
‘De Verrijzenis’ van Piero della Francesca
Schooltv
In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in de westerse cultuur
Icoon van Keizer Constantijn en het Credo van Nicea-Constantinopel
‘Golgotha’ van Edvard Munch
‘De zeven sacramenten’ door Nicolas Poussin
‘Ichthus’, mozaïek op de vloer van de Kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha, Israël
I.N.R.I. 2000 Years After
‘De aanbidding der koningen’ (ook wel: ‘De Prado-Epifanie’) van Jeroen Bosch
‘Verrijzenis van het vlees’ van Salvador Dalì
‘God de Vader’ (1) van Pompeo Girolamo Batoni
‘Compassie van de Vader’
‘Opstanding’ van Emil Nolde
Icoon 'Pater Omnipotens' door Lia Galdiolo
'Werken van barmhartigheid' door de Meester van Alkmaar
Icoon ‘Onze Heer Jezus Christus’ van Manuel Panselinos
‘De verrijzenis’ door Stanley Spencer
‘Het Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci
'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck
‘Verlosser van Zvenigorod’ van Andrej Roebljov
‘De opdracht van Christus aan Petrus’ door Rafaël
‘Portret van Jezus’ door Rembrandt van Rijn
Pausen en bisschoppen van het Tweede Vaticaans Concilie
Mandylion van Edessa uit de Royal Collection Hampton Court
Isenheimer Altaar van Matthias Grünewald
‘Dispuut over het H. Sacrament’ van Rafaël
‘De ongelovige Thomas’ door Caravaggio
‘Jezus overhandigt de sleutels aan Petrus’ door Pietro Perugino
‘Christus Pantokrator’, mozaïek in de kathedraal van Monreale
‘Het Tweede Vaticaans Concilie: de openingsprocessie’, door Franklin McMahon
‘Het epos van de Amerikaanse beschaving: moderne migratie van de geest’, door José Clemente Orozco
‘Kom Heer Jezus, wees onze gast’ door Fritz von Uhde
‘Christus de Verlosser’, sculptuur van Hector da Silva Costa en Paul Landowski
‘Jezus overhandigt de sleutel aan Petrus’ van Peter Paul Rubens
‘Doop van Christus’ van Leonardo da Vinci en Andrea del Verrocchio
‘Doop van Christus’ van Gerard David
Wapen van de paus van de rooms-katholieke Kerk
‘Salvator mundi’ van Leonardo da Vinci
‘Petrus verricht de doop’ van Tommaso Masaccio
‘Ichthus’, mozaïek op de vloer van 3e-eeuwse christelijke kerk bij Megiddo, Israël
'Noli me tangere' van Fra Angelico
‘Verrijzenis van Christus met vrouwen bij het graf' van Fra Angelico
'God de Vader' (2) van Andrea del Castagno
'De Emmaüsgangers' van Rembrandt van Rijn
‘De twaalf apostelen’ door El Greco
‘De zeven sacramenten’ door Rogier van der Weyden
‘Doop van Christus’ door Piet Gerritsen
Koptische Pinkstericoon
‘Het Sacrament van het Laatste Avondmaal’ van Salvador Dalí
‘De twaalf apostelen’ van Peter Paul Rubens