Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » boeken (over) » Doopcatechese van Cyrillus van Jeruzalem

Doopcatechese van Cyrillus van Jeruzalem

Engelse vertaling van Cyrillus van Jeruzalems beroemde (Latijnse) tekst De baptismo. Deze tweede mystagogische catechese van Cyrillus gaat over de doop en is een reflectie op de tekst van Romeinen 6,3-14:

‘Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij is gestorven, heeft Hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaam zijn begeerten niet, stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer Hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade.’

Naast deze ‘tweede mystagogische catechese’ van Cyrillus over de doop zijn ook de eerste (‘voor nieuwgedoopten’) en de derde (‘over het vormsel’) in dit kader interessant.

De teksten zijn integraal te lezen via de website Monachos.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Lees het document