Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Ariëns, Alphonse » boeken (over) » Brom, Alfons Ariëns

Brom, Alfons Ariëns

G.B. Brom, Alfons Ariëns, Utrecht: Het Spectrum, 1941, 2 dln.
Omvangrijk standdaardwerk, geschreven door een vriend van Ariëns. Heeft daardoor af en toe trekken van een hagiografie. De studie was dan ook mede bedoeld om het proces tot heiligverklaring van Ariëns te ondersteunen.

Dit leidde onder meer tot een open brief van B.H. Molkenboer aan Brom waarin hij de eenzijdigheid bekritiseert waarmee Brom te werk was gegaan. Met name wanneer hij de conflicten met Schaepman behandelt, kiest Brom steeds de kant van Ariëns.

Dat neemt niet weg dat Brom een monumentale biografie heeft geschreven van zeldzame kwaliteit die gebaseerd is op grondig bronnenonderzoek en daardoor de wetenschappelijke kritiek tot op de dag van vandaag kan doorstaan.

In 1950 verscheen een nieuwe uitgave zonder voetnoten.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.