Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Minucius Felix

Minucius Felix

Over de schrijver Minucius Felix weten wij zo goed als niets; de enige bronnen voor zijn leven zijn enkele opmerkingen bij latere Latijnse schrijvers en zijn eigen werk Octavius. De Octavius is een dialoog waarin de auteur zichzelf als deelnemer presenteert; het gesprek vergelijkt het Romeinse heidendom met het christendom, en heeft als doel de lezer voor het christendom te winnen. Of de dialoog ook historisch betrouwbare informatie over de auteur verschaft, blijft echter een open vraag. Zo weten wij van Minucius Felix weinig meer dan dat hij één van de eerste of mogelijk zelfs de eerste van de Latijnse apologeten is: een verdediger van het christelijk geloof tegenover de heidenen. Zijn korte boekje is weliswaar een parel in de patristische literatuur, maar roept tegelijk vele vragen op die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden. Lees verder »