Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Bonaventura » boeken(van) » Breviloquium. De theologie in kort bestek. Bd. 2: Het herstellend beginsel

Breviloquium. De theologie in kort bestek. Bd. 2: Het herstellend beginsel

Bonaventura, Breviloquium. De theologie in kort bestek. Bd. 2: Het herstellend beginsel, vertaald door J.C.M. van Winden, Assen: Van Gorcum, 2004.

Ook Band 2 begint met een uitgebreide inleiding door Luchesius A. H. Smits. Daarna volgt het werk: op de linker bladzijde staat de originele Latjnse tekst volgens de kritische uitgave van Bonaventura’s werken van Quaracchi, Florence, en op de rechter bladzijde de Nederlandse vertaling.

Theologie is ‘spreken over God’. De Heilige Schrift is theologie bij uitstek, omdat God daar over zichzelf spreekt. Kerkvaders en theologen hebben niets anders gedaan dan de woorden van God uitleggen. Bonaventura geeft een overzicht van al die gegevens in zijn Theologie in kort bestek.

Bonaventura redeneert in ieder hoofdstuk vanuit God, hetzij als het eerste beginsel, hetzij als het herstellende beginsel (het Vleesgeworden Woord). Zo plaatst hij de wereld en de mens in het licht van de drie-ene God. Steeds opnieuw laat hij zien hoe de kracht van de Vader, de wijsheid van de Zoon en de goedheid van de Heilige Geest werkzaam zijn in de wereld van de mens.

Waar Bonaventura’s Itinerarium uit 1259 een opstijgende lijn volgt, een opvlucht naar God, volgt het Breviloquium uit 1257 een neerdalende lijn, het redeneren van God uit naar de mens en de lagere dingen. Zo vullen deze werken elkaar aan en vervullen zij een scharnierfunctie in het werk van Bonaventura. Beide werken horen bij elkaar: het Breviloquium schreef hij als magister voor zijn theologiestudenten, het Itinerarium schreef hij als minister-generaal voor zijn medebroeders.Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Bestelinformatie