Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Luce Beheer
Dossiers » Doop, sacrament van de » kerkelijke documentatie » Wederzijdse dooperkenning

Wederzijdse dooperkenning

Vanaf de jaren zestig heeft de rooms-katholieke kerk met vier andere kerken in Nederland een zogenaamde 'dooperkenning' ondertekend. Dat betekent dat deze vijf kerkgenootschappen elkaars doop erkennen: wie in de ene kerk gedoopt is, geldt voor alle kerken als zodanig. Als een persoon overstapt van de ene naar de andere kerk is er dan ook geen behoefte of noodzaak om hem of haar 'over te dopen'. Dopen gebeurt echter wel altijd in één bepaalde kerk. De kerkgenootschappen die elkaars doop erkennen zijn: de Remonstrantse Broederschap (1974), de Nederlands Hervormde Kerk (1966-1970), de Gereformeerde Kerken (1968), en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Doopserkenning Remonstrantse Broederschap en de Rooms-katholieke Kerk in Nederland (1974)
Externe link: Dooperkening Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms-katholieke Kerk in Nederland (1966-1970)
Externe link: Dooperkenning Gereformeerde Kerken en de Rooms-katholieke Kerk in Nederland (1968)
Externe link: Dooperkenning Evangelisch-Lutherse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk in Nederland (1968)