Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Genesis, het boek » niet-wetenschappelijke artikelen » Nico Riemersma, Genealogie en Genesis 5: Henoch en Noach

Nico Riemersma, Genealogie en Genesis 5: Henoch en Noach

Nico Riemersma, Genealogie en Genesis 5: Henoch en Noach, in: Interpretatie 19,5 (2011), p. 22-24


Samenvatting
Bijbelse geslachtslijsten worden bij het bijbellezen meestal overgeslagen. Dat een geslachtslijst zoals Genesis 5 wel degelijk het bestuderen waard blijkt te zijn, laat Nico Riemersma zien. Hij richt zich op de afwijkingen van de standaardvorm. De aandacht gaat met name uit naar Henoch (5:21-24) en Noach (5:32).
De clou doet zich voor rond de verwekking van de eersteling. Bij iemand als Jered lezen we voorafgaande aan de verwekking als daarna dat hij leefde. Dat is bij Henoch anders. Van hem zegt de verteller voorafgaand aan de verwekking dat hij leefde, maar daarna wordt gezegd dat hij wandelde met God. Kortom, de verwekking van de eersteling heeft een ander mens van hem gemaakt. Als de verteller vervolgens zegt dat God hem opnam, dan zal de lezer begrijpen dat hier het geloof stem krijgt dat mensen die voor Gods aangezicht leven, de dood niet zullen zien.
Bij Noach is de omgekeerde beweging zichtbaar. Voor de verwekking van zijn drie zonen wandelde Noach met God wandelde. Die zegswijze treft de lezer niet ook 'na de vloed' (9:28-29) aan. In plaats daarvan staat er dat hij leefde. Het zal duidelijk zijn: het gebeuren van de vloed heeft bij Noach voor een diepgaande verandering gezorgd, precies omgekeerd aan Henoch.
Waar de verwekking van de eersteling als ook de verwekking van de andere zonen en dochters Henoch deed veranderen van iemand die eerst 'gewoon' leefde om daarna met God te wandelen, daar is het bij Noach de vloed die hem van zijn wandelen met God afbrengt om daarna 'gewoon' te leven.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.
Externe link: Integraal te lezen