Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Genesis, het boek » niet-wetenschappelijke artikelen » Willien van Wieringen, Die pijnlijke derde dag. Het verbondsteken misbruikt in Genesis 34?

Willien van Wieringen, Die pijnlijke derde dag. Het verbondsteken misbruikt in Genesis 34?

Willien van Wieringen, Die pijnlijke derde dag. Het verbondsteken misbruikt in Genesis 34? in: Interpretatie 20,2 (2012), p. 8-11.


Samenvatting
In Genesis 34 onteert Sichem Dina, de dochter van Jakob en Lea. Jakob wil de zaak in de minne schikken, haar broers Simeon en Levi nemen echter wraak. Wat is de inzet van die wraak? Dat lijkt afhankelijk van de vertaling van ‘innah: verkrachten of onteren door gemeenschap te hebben zonder toestemming te vragen aan de mannelijke verwanten. En dat laatste lijkt het geval te zijn. De broers zijn gekrenkt in hun mannelijke eer en eisen dat de mannen van de stad Sichem worden besneden, alvorens hun zus huwt met Sichem. Op de derde dag, als de mannen onmachtig van de pijn zijn, brengen Simeon en Levi alle mannen om, inclusief Sichem en Hemor. Dina wordt meegenomen naar huis. De broers gebruiken het verbondsteken, de besnijdenis, om hun gekrenkte manneneer te wreken. En JHWH laat het gebeuren, er volgen geen tegenreactie op dit gebruik van het verbondsteken. De familie kan in vrede gaan.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.