Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Hemel en Hel » boeken (over) » Hemel en hel: Beelden van het hiernamaals in het westers christendom

Hemel en hel: Beelden van het hiernamaals in het westers christendom

Frank G. Bosman (red.), Hemel en hel: Beelden van het hiernamaals in het westers christendom, Uitgeverij Abdij van Berne, 2012, 208 p.

Wat gebeurt er als we sterven? Waar blijft de mens als hij of zij de grens van de dood overschrijdt? Is er een hemel, bestaat de hel? En zo ja, hoe zien hemel en hel eruit? Het antwoord op deze vragen is er niet. Niemand keerde ooit terug uit de dood om ons te vertellen hoe het hiernamaals eruit ziet. In de Bijbel, het boek dat onze cultuur zo diepgaand heeft gevormd, wordt over het leven na de dood gesproken in beelden. Jezus heeft het over een naderende ‘oogsttijd’, over de dood die komt als een dief in de nacht en het ‘scheiden van schapen en bokken’. Beelden zijn het, geen trefzekere omschrijvingen. Juist omdat we niets weten over hemel en hel, wordt onze fantasie geprikkeld. In taal, beeld en muziek hebben theologen, schrijvers, schilders, filmmakers en componisten hun visie op het hiernamaals uitgewerkt.

Hemel en hel is een rijk geïllustreerd boek waarin deze verbeeldingen worden besproken en getoond en waarin cultuur en theologie met elkaar in gesprek zijn:

Bert Jan Lietaert Peerbolte bespreekt het beeld van het hemelse Jeruzalem in de Apocalyps. Martijn Schrama beschrijft hoe Augustinus’ idee over het sterfelijke lichaam zijn theologie over de hemel heeft vormgegeven in het boek De Civitate Dei.

Wiel Logister introduceert Dante en diens monumentale Divina Commedia dat qua beeldvorming over hemel en hel van diepgaande invloed op het westers denken is geweest.

Martin Hoondert beluistert hoe de verschillende toonzettingen van het beroemde Dies irae uit de oude requiem-mis het denken over hemel en hel weerspiegelen.

Herwi Rikhof denkt aan de hand van verschillende oude mozaïeken, iconen en fresco’s na over de passage uit de christelijke geloofsbelijdenis ‘...Hij is nedergedaald ter helle’. Ook schrijft hij over het Laatste Oordeel en wat wij daarvan kunnen verwachten.

Panc Beentjes verkent de roman De kellner en de levenden van Simon Vestdijk als een theologisch commentaar op het Bijbelse begrip van het Laatste Oordeel.

Frank Bosman laat een hele reeks filmische beelden de revue passeren die illustratief zijn voor de laatmoderne visie op het leven na de dood.Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Bestelinformatie