Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Petrus, brieven van » boeken (over) » De Bijbel Literair

De Bijbel Literair

Jan Fokkelman (red.), Wim Weren (red.), De Bijbel literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Zoetermeer/Kapelle 2003, 767p.
Over De Bijbel Literair
In deze publicatie uit 2003, onder redactie van Jan Fokkelman en Wim Weren, isaan ieder bijbelboek een hoofdstuk gewijd. Deartikelenzijn stuk voor stuk verzorgd door experts op het gebied van exegese en literatuurwetenschap. Jan Fokkelman is een vermaard literair hebraïcus, die niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland (onder andere in Israël en de Verenigde Staten) onderzoek heeft gedaan. Wim Weren istheoloog, voormalig decaan van de theologische faculteit Tilburg, en emeritus hoogleraal bijbelwetenschappen.
 
Biblion recentie door dr. A. van der Lingen
Onder redactie van de oudtestamenticus Fokkelman en de nieuwtestamenticus Weren bieden veertig auteurs, deskundigen op het terrein van de uitlegkunde van het Oude en Nieuwe Testament, uit Belgie en Nederland in dit boek een overzicht van nieuwe literaire inzichten in het verstaan van de bijbel. Alle bijbelboeken, inclusief vijf deuterocanonieke boeken, worden behandeld. Als uitgangspunt geldt de idee dat de bijbel herontdekt is als hoogtepunt in de wereldliteratuur. Methodisch betekent dit dat de moderne inzichten in de taalkunde en de literatuurwetenschap gebruikt worden om de bijbel als literair geheel te lezen. Daarbij staan de afzonderlijke teksten, hun literaire context en hun intertekstuele context centraal. Het boek kan dienen als een serieuze en verrijkende inleiding in alle bijbelboeken, waarvan het lezen vergemakkelijkt wordt door de schema's en voorbeelden van de leeswijze. Doordat alle bijbelboeken aan de orde komen, is de uitwerking noodzakelijkerwijs globaal, maar het boek daagt de geinteresseerde lezer uit zichzelf de leeswijze eigen te maken en verder te gaan.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology, dr. A. van der Lingen [biblion recensie]
Externe link: Bestel hier het boek op Bol.com.