Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Aart van Drie, De heilige kus

Aart van Drie, De heilige kus

Aart van Drie, De heilige kus, in: Interpretatie 19,3 (2011), p. 25-27.


Samenvatting
Paulus geeft in een aantal van zijn brieven de opdracht: ‘Groet elkaar met een heilige kus’ (Rom. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor. 13:12;1 Tess. 5:26. Zie ook 1 Petr. 5:14). De heilige kus heeft diverse functies gehad in het vroege christendom. Twee worden er behandeld. De heilige kus heeft de functie gehad van het doorgeven van de Heilige Geest. Deze functie vindt voornamelijk plaats binnen de liturgie, zoals bij de wijding van een bisschop, de bediening van de doop en de viering van het heilig avondmaal. De tweede functie die behandeld wordt is in overeenstemming met het gebruik van de begroetingskus in de Grieks-Romeinse wereld. De heilige kus is in dat opzicht een bevestiging van familiebanden. Door de heilige kus wordt de geestelijke verwantschap tussen christenen tot uiting gebracht. Het uitwisselen van de heilige kus kan een erotische lading krijgen. Tegenwoordig is terughoudendheid van de kerk op dit terrein gepast.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.