Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen

niet-wetenschappelijke artikelen

Jacques van Ruiten, Bijbelvakken in Groningen
Klaas Spronk, Het bijbels-theologisch profiel van de PThU (Kampen)
Piet van Veldhuizen, Die tegen ons pleit. Een bijbels-theologische schets van satan
Klaas Smelik, Papyrus en perkament
Hildo van Es, Land van licht
Roelien Smit, En de hemel is de aarde, ze vallen samen zonder grens
Annette Merz, Barabbas: historisch, literair en creatief benaderd
Gerrit Vreugdenhil, De duivel en demonen als zijn verwanten. Over onheil van geesten en demonen
Joep Dubbink, 'Misschien' - Een eenvoudig bijwoord als theologische blikopener
Eveline van Staalduine-Sulman, Het nieuwe Jeruzalem. Een nieuwe woonplaats voor God
Freek Bakker, Jezus en de seks in Jezusfilms
Leo Mock, De behouden Tempel. Tekst, ritueel en offer in het rabbijnse jodendom
Maarten Menken, Het Oude Testament in het Nieuwe Testament
Marcel Barnard, De theologische ambivalenties van het rood en het blauw
Marcel Poorthuis, De heidenen en het heilig volk
Adriaan Soeting, Was men beschroomd?
Wilken Veen, Israël en de Palestijnen
Gerard van Zanden, Jezus van Nazaret als politiek en sociaal-economisch hervormer
Adriaan Soeting, De discriminatie van Simon de Cyrener
Aarnoud Jobsen, Egypte in tijden van nood
Johan Goud, Levinas en het geld
Piet Schelling, Licht dat ons aanstoot in de morgen
Coen Constandse, Stof tot nadenken
Maarten den Dulk, De verschijning van Israël in de bijbelse theologie
Dorothea Erbele- Kuster, Bijbelse vakken studeren in Brussel
Sam Janse, Vechten in de Bijbel: license to kill?
Klaas Smelik, Klei – het oudste schrijfmateriaal
Marten van Willigen, De Heilige Geest bij Ambrosius en Origenes, 2010
Leo Mock, 'Zij is niet in de hemel?' Over waarheid en onwaarheid bij de rabbijnen
Wim Beurskens, Passiespelen in Tegelen
Peter-Ben Smit, Overschaduwen
Piet van Veldhuizen, Amsterdamse ideologie. Over de bundel ‘God als koekenbakker’
Piet van Veldhuizen, Schoftentuig! Over ‘goddelozen’ als bijbels trefwoord
Piet van Midden, Van je familie moet je ‘t hebben
Frank Bosman, Lachen met de Bijbel (of niet)
Izaak de Hulster, Kleur zonder woorden. Kleuren in het Oude Testament en de archeologie
Henk Roest, Opbreken en de tent weer opslaan. De Schrift en hedendaagse nieuwe kerkvormen
Marieke den Braber, Mag God (een) geheim zijn?
Rinse Reeling Brouwer, Ten boeken vol gesproken woord.
Piet Schelling, En zij gingen omhoog

Matthijs de Jong, Testen of verzoeken? Peirazô, peirasmos
Aart van Drie, De heilige kus
Marian Geurtsen, Bloed
Willien van Wieringen, Nieuwe wegen of diaspora? Genderperspectief in beweging
Marian Geurtsen, Een doekje voor het bloeden: Maandverband in de Bijbel
Klaas Smelik, Driemaal is scheepsrecht
Eeuwout van der Linden, Kappen met oorlog. Plant een boom
Jos Moons, Is ‘offertjes doen’ voorbije vroomheid?
Leo Mock, Tussen bijbels recht en gerechtigheid
André Drost, Gestalte geven aan verbondenheid
Jan Engelen, Intuïtie en consequenties, mogelijkheden en resultaten
Bettine Siertsema, Bijbelteksten als troost en steun
Henk Abma, Lilith
Niek Schuman, De Tora en de eigen weg van het Psalter
Marcus van Loopik, Israël: ideaal en noodzaak van een eigen plek
Annette Merz, Existentiële duisternis of incident in het heelal. De zonsverduistering tijdens de kruisiging
Hans de Wit, In de stoet der getuigen
Leendert-Jan Parlevliet, Als graan in de aarde
Leo Mock, ‘Naar de plaats komen die de Eeuwige verkozen heeft'
Eep Talstra, Als de dogmatiek niet bestond, dan moesten we haar uitvinden
Peter-Ben Smit, Ten derden dage verrezen van de doden
Winfried Timmers, Een passie voor de Passie. Een speurtocht naar ‘Christus op de koude steen’
Piet van Midden, Vruchtbaarheid in het oude Nabije Oosten
Niek Schuman, Het nieuwste moet nog komen
Joep Dubbink, Soms moet het, God doet het ook: Nuttige leugens in Tenach
Leendert-Jan Parlevliet, Maar het rijmt niet. De vrouw die Jezus’ voeten zalft
Albert Ringer, Helios in de synagoge. Afbeeldingen van zon en zodiak in synagogen
Marieke Maes, De soldaat die Jezus kruisigde. Honderdmannen in het Nieuwe Testament
Piet van Midden, Klagen en klacht
Adri van der Wal, Inclusie
Wim Weren, Jezus' eerste woorden volgens de evangelisten
Bernd Diebner, De synagogedienst volgens Tenach en Nieuwe Testament
Verry Patty & Jan Post Hospers, Siwa Lima, de eenheid van polen bij de Molukkers.
Bettine Siertsema, Pleidooi voor inlevingsvermogen
Bart Thijs, De duizend gezichten van de ‘schoonheid’
Renilde van Wieringen, De goede moordenaar
Marieke den Braber, Gods communicatiemedewerkers: Openbaring voor en door mensen
Leo Mock, Religieus netwerken met de rabbijnen
Theo Korteweg, De vroege kerk: een woord voor de wereld of geheimleer voor ingewijden?
Frank Bosman, ‘I am Legion’. Bijbelse referenties in de computerspeltriologie Mass Effect
Niek Schuman, Goed wijd land
Trinus Hoekstra, Geld, de wortel van alle kwaad?
‘Geloof weer in sfeer van heiliG spel brengen’
Sam Janse, ‘De soldaat die Jezus kruisigde’
'Small museum captures a rare Chagall'
Klaas Smelik, De roeping van de profeet als type-scene
Harry Pals, Delen in lijden. Gepassioneerd achter Jezus aangaan
Bas van den Berg, Het getal drie in lev-verhalen
Matthijs de Jong, Jezus, de dienende koning
Ciska Stark, Keuzes tussen tekst en toepassing
Eeuwout van der Linden, Zwevende atheïsten: Ongelovige fascinatie voor God, spiritualiteit en Bijbel
Tineke de Lange, Katholieken, Land en Israël
Piet van Veldhuizen, Gehoorzaamheid is niet genoeg: Over Noach in de schaduw van Abraham
Bas van Os, Het huwelijk van Jezus. De publicatie en interpretatie van het Evangelie van Jezus’ vrouw
Bert Aalbers, Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?
Theo de Boer & Piet van Veldhuizen, Aarde zonder hemel. Over bijbelse theologie als interpretatie
Peter Tomson, Het nieuwe van de christelijke boodschap en het jodendom. De rollen van de Dode Zee tegen Eusebius
Piet van Midden, Geld stinkt niet
Annemarie van der Wilt, Geloof in beeld en kleur
Bettine Siertsema, Broeder- en zusterschap in liedteksten
Archibald van Wieringen, Het bijbels-theologisch gehalte van de FKT
Meindert Dijkstra, Staatsgevaarlijk. Geheime dienst in het oude Israël en het oude Nabije Oosten?
Cor Notebaart, Goud, zilver en edelstenen
Piet Veldhuizen, Vrijheid en verbinding. Een bijbelse basisbeweging
Meindert Dijkstra, Weergaloze ontferming
Piet Schelling, Grijs rijmt op wijs
Leo Mock, Mij is het zilver, Mij is het goud
Sam Janse, Dina en de wrekers
Dick Boer, Geen bijbelverhaal, wel een bijbels verhaal: Brechts ‘Kaukasische Krijtkring’
Riemer Roukema, Meer dan een grondwoord: ‘Roepen’ in het Nieuwe Testament
Archibald van Wieringen & Frank Bosman, Doden: tussen bezweren en opwekken. Over necromantie in Bijbel en cultuur
Niek Schuman, Rechtspraak en rechtsmetafoor in Oud-Israël
Ine Van Den Eynde, Vruchtbaarheid als zegen
Joke Brinkhof, Simon, magie en het verlangen naar de heilige Geest