Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Archibald van Wieringen, Het bijbels-theologisch gehalte van de FKT

Archibald van Wieringen, Het bijbels-theologisch gehalte van de FKT

Archibald van Wieringen, Het bijbels-theologisch gehalte van de FKT, in: Interpretatie 20,4 (2012), p. 28-29Samenvatting

De Faculteit Katholieke Theologie (Tilburg School of Catholic Theology) viert in 2012 haar eerste lustrum. Maar haar roots zijn veel ouder. Zij is een fusie van oorspronkelijk drie theologieopleidingen: de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam, de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg. Wie theologie studeert in de katholieke traditie, kijkt de toekomst in vanuit een verleden dat verder teruggaat dan vijf jaar. Het tijdvak van de kerkvaders behoort evengoed tot deze traditie als de theologische visies van het Tweede Vaticaans Concilie. Vóór het ontstaan van de exegese als zelfstandige discipline binnen het wetenschappelijke spectrum van de theologiebeoefening in de loop van de 16e eeuw, vormde de studia sacra een vanzelfsprekend geheel. Zeker de kerkvaders dienen niet alleen als systematisch theologen beschouwd te worden, maar ook als exegeten. Zo kan Augustinus zonder problemen zowel dogmaticus als exegeet genoemd worden.

Aan de Faculteit Katholieke Theologie bestaat een exegesebeoefening die gericht is op een tekstomgang die niet leidt tot abstracties. Drie zaken zijn daarbij belangrijk: 1. Betekenis ontstaat alleen binnen een concrete context. 2. Teksten zijn communicatie. Niet alleen treden er in de tekst communicerende instanties op, maar de tekst communiceert ook zelf met zijn (tekstimmanente) lezer. 3. Teksten worden steeds opnieuw gebruikt, waarmee aan teksten nieuwe contextualisaties geboden wordt. De auteur demonstreert deze tekstomgang aan de hand van Psalm 114.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.