Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Bert Aalbers, Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

Bert Aalbers, Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

Bert Aalbers, Heeft Jezus een eerlijk proces gehad? in: Interpretatie 19,2 (2011), p. 9-12


Samenvatting
Bert Aalbers
beperkt zich in dit artikel over het proces tegen Jesus zich tot het evangelie van Matteüs. Het valt op dat de evangelist veel woorden, termen, uitdrukkingen ontleend aan de rechtspraak gebruikt of de gedachte daaraan oproept. In het proces tegen Jezus worden allerlei geldende rechtsregels met voeten getreden. Gaandeweg wordt duidelijk dat de evangelist Jezus typeert als de lijdende rechtvaardige die onschuldig veroordeeld wordt. Daarbij spelen zowel Jesaja 50 en 53 als Psalm 22 een belangrijke rol.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.