Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Eeuwout van der Linden, Kappen met oorlog. Plant een boom

Eeuwout van der Linden, Kappen met oorlog. Plant een boom

Eeuwout van der Linden, Kappen met oorlog. Plant een boom, in: Interpretatie 19,1 (2011), p. 27-28.


Samenvatting
Dit artikel is een aanvulling op een eerdere bijdrage van Ine van den Eynde over de oorlogswetgeving uit Deuteronomium 20. Zo wordt er aandacht besteed aan het bijbelse vervolg van deze tekst in 2 Koningen 3, waarin Israël de tactiek van de verschroeide aarde hanteert. Een verdere actualisering wordt aangebracht door Deuteromium 20 in verband te brengen met hedendaagse klimaatproblemen. Het boek van Harald Welzer: De klimaatoorlogen. Waarom in de 21e eeuw gevochten wordt is daarbij een leidraad. Aan de hand van een aantal voorbeelden – de Vietnamoorlog, en de oorlogen in Darfur en Afghanistan – worden de spanningsvelden tussen oorlog en vrede, milieu en economie beschreven.Niet alleen zijn recente oorlogen in toenemende mate de veroorzakers van ecologische ellende, de ontwrichting van het ecologische evenwicht in een bepaald gebied kan op zijn beurt weer leiden tot klimaatoorlogen.
Voor de bijbelschrijvers, die de huidige klimaatproblemen en de ecologische inzichten niet kenden, telde iedere boom en ieder mens. De bepalingen uit de Tora laten zich nooit probleemloos vertalen in onze moderne context. De richting van handelen is zonder meer actueel. Wat je ook doet, vernietig het leven voor jezelf en voor de generaties na je niet!


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.