Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » ‘Geloof weer in sfeer van heiliG spel brengen’

‘Geloof weer in sfeer van heiliG spel brengen’

Kees de Groot, Kerk en Leven, 09-02-11
Sluiten de kerkelijke sacramenten nog wel aan bij het levensgevoel van vandaag? Als je kijkt naar de tanende deelname, zou je kunnen besluiten van niet. Uit recent onderzoek aan de K.U.Leuven (Hooghe & Botterman 2010) in opdracht van de Belgische bisschoppen blijkt dat in 2008 43.494 doopsels (67,1 procent) werden opgetekend en 7.036 kerkelijke huwelijken (28,2 procent), terwijl 5,4 procent van de Vlamingen aan de eucharistie gehecht blijkt te zijn. Tien jaar eerder werd nog 73,1 procent van de Vlaamse baby’s gedoopt en 51,2 procent van de relaties in Vlaanderen kerkelijk ingezegend. Aan de eucharistie nam toen nog 13 procent van de bevolking op geregelde basis deel. Het vormsel werd in de studie niet meegenomen.

Betreffende de biecht, veruit het minst populaire sacrament van allemaal, en de ziekenzalving worden geen cijfers bijgehouden. Om het rijtje volledig te maken: bij het slinkende aantal priesterwijdingen hoeft wellicht geen tekening gemaakt. Volgens socioloog en theoloog Kees de Groot van de Universiteit Tilburg heeft die terugval nochtans weinig te maken met het hedendaagse levensgevoel. Veel meer met een uitzonderlijk hoge kerkelijkheid in een nog niet zo lang vervlogen tijd. Tot in de jaren 1980 had de bijna voltallige aanwezigheid van de Vlamingen in de zondagseucharistie en bij sacramenten in vele gevallen meer te maken met een verplichting dan met een doorleefd geloof. We moeten over een terugval dan ook niet te ontgoocheld zijn.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Lees het hele artikel