Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Harry Pals, Delen in lijden. Gepassioneerd achter Jezus aangaan

Harry Pals, Delen in lijden. Gepassioneerd achter Jezus aangaan

Harry Pals, Delen in lijden. Gepassioneerd achter Jezus aangaan, in: Interpretatie 21,1 (2013), p. 26-27.


Samenvatting

Is ‘lijden’ wel een ‘bijbels grondwoord’? Waarom ligt er in het christelijk geloof zo vaak nadruk op het negatieve, het zware? Waarom dat ‘moeten’ in combinatie met ‘lijden’? In het Nieuwe Testament komt het Griekse werkwoord paschein (‘lijden’), inclusief synoptische parallellen en afgeleide of samengestelde woorden, 69 keer voor. Daarvan gaat het maar enkele keren over het lijden als lot. Het gaat bijna altijd over het lijden van Jezus en van wie hem volgen – over het laatste lijden nog meer dan het eerste. Het heeft dan steeds te maken met keuzes die mensen maken. Daar kan lijden uit voortkomen, en dat lijden kunnen mensen dan op zich nemen. Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.