Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Izaak de Hulster, Kleur zonder woorden. Kleuren in het Oude Testament en de archeologie

Izaak de Hulster, Kleur zonder woorden. Kleuren in het Oude Testament en de archeologie

Izaak de Hulster, Kleur zonder woorden. Kleuren in het Oude Testament en de archeologie, in: Interpretatie 20,5 (2012), p. 4-7.


Samenvatting
Zelfs met je ogen dicht blijft alles vol met kleuren – kleuren zijn niet alleen om je heen, van nature en door (kunstzinnig) ingrijpen van de mens, maar het fenomeen ‘kleur’ speelt zich ook af in hoe ons brein hetgeen we zien, verwerkt, categoriseert en benoemt. Kleur bestaat zowel taalkundig als visueel in onze herinnering. Dat was waar de Bijbel zich afspeelde niet anders, al geven onze zwart-wit gedrukte Bijbels daar misschien weinig blijk van.
Dit artikel bespreekt kleuren in de Hebreeuwse Bijbel, woorden die voor kleuren (vooral rood, wit, zwart en groen) gebruikt worden en voorwerpen die (mede) vanwege hun kleur in het oog springen, zoals bepaalde luxe goederen (gemaakt van goud, zilver, purper, of edelstenen). Zo ontstaat er een verbinding met de archeologie en daarom worden door de mens gemaakte kleuren ook vanuit dit perspectief behandeld. Kleurstoffen worden besproken in de categorieën ‘organisch’ en ‘anorganisch’.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.