Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Joep Dubbink, 'Misschien' - Een eenvoudig bijwoord als theologische blikopener

Joep Dubbink, 'Misschien' - Een eenvoudig bijwoord als theologische blikopener

Joep Dubbink, 'Misschien' - Een eenvoudig bijwoord als theologische blikopener, in: Interpretatie 20,4 (2012), p. 30-33Samenvatting

In dit artikel staat het (bijbelse) bijwoord 'misschien' centraal, door de auteur een voetnoot in de bijbelse theologie genoemd, een voetnoot die het verhaal van JHWH en zijn omgang met mensen nóg opener en communicatiever maakt. De functie van dit bijwoord is duidelijk: het drukt onzekerheid uit. Soms slaat die onzekerheid op het heden of het directe verleden, dus een situatie die weliswaar wel beslist is, maar waarvan de uitkomst bij de spreker niet bekend is. Veel vaker daarentegen heeft ‘misschien’ betrekking op de toekomst, en dat is ook logisch: voor­spellen is immers een hachelijke zaak, zeker waar het de toekomst betreft. Onzekerheid ligt dan voor de hand.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.