Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Matthijs de Jong, Jezus, de dienende koning

Matthijs de Jong, Jezus, de dienende koning

Matthijs de Jong, Jezus, de dienende koning, in: Interpretatie 19,3 (2011), p. 13-15


Samenvatting
Het beeld van Jezus als koning hangt samen met de voorstelling van Jezus als de messias. De invulling van zijn koningschap wordt in de vroegste christelijke geschriften beschreven in het licht van zijn kruisdood. Zijn missie als messias wordt uitdrukkelijk als een niet politieke gepresenteerd en ingevuld met het beeld van Jezus als de lijdende rechtvaardige bij uitstek, die zijn lijden en sterven accepteerde in gehoorzaamheid aan God. Tegelijkertijd wordt zijn koningschap gedefinieerd als een hemels koningschap dat begon met zijn opstanding en verheerlijking en dat bij zijn (weder)komst ook op aarde zijn beslag zal krijgen. Het beeld van de ‘lijdende en dienende koning’ volgt dus uit de vroegchristelijke invulling van Jezus’ koningschap in het licht van zijn dood.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.