Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Piet Schelling, Grijs rijmt op wijs

Piet Schelling, Grijs rijmt op wijs

Piet Schelling, Grijs rijmt op wijs, in: Interpretatie 20,5 (2012), p. 26-27.


Samenvatting
Grijs is een kleur die weinig aantrekkingskracht heeft. Dat geldt ook voor de vergrijzing, die zowel in de samenleving als in de kerk toeneemt. Vaak komt vergrijzing op een negatieve wijze ter sprake en ouderen worden ten onzent meer en meer een probleemgroep.
Hoe waarderen de auteurs van het Oude Testament ouderen? Vormen grijsaards ook daar een probleem? Geenszins. Ouderdom is een zegen van God en dus is ouderdom theologisch geladen. Daarom zullen de jongeren de ouderen met respect bejegenen. Er is nog een reden om de ouderen met eerbied tegemoet te treden: zij zijn dragers van wijsheid. Door levens- en geloofservaring hebben zij inzicht verworven. Voor de komende generaties is dat inzicht onmisbaar. Zij zullen luisteren naar wat ouderen te zeggen en te delen hebben. Grijs, in de context van de ouderdom, is een kleur die ontzag oproept.
Hoeveel respect er ook is voor ouderen, de ouderdom wordt niet geïdealiseerd. Ouderen blijven gewone mensen. Maar wel geldt dit: jongeren hebben de levenswijsheid van ouderen nodig om de goede levensweg te vinden en ouderen hebben met hun beperkingen de levenskracht van jongeren nodig. Deze wisselwerking kan ons helpen om vruchtbaar om te gaan met ouderen én jongeren.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.