Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Piet van Veldhuizen, Die tegen ons pleit. Een bijbels-theologische schets van satan

Piet van Veldhuizen, Die tegen ons pleit. Een bijbels-theologische schets van satan

  • Piet van Veldhuizen, Die tegen ons pleit. Een bijbels-theologische schets van satan, Interpretatie 22,4 (2014), 15-18


In het Oude Testament staat de term ‘satan’ voor een functie in de rechtspleging: het is degene die tegen je pleit, degene die je overtredingen registreert of soms uitlokt, en die je aanklaagt bij de rechter. Als er bij het koningschap van de Eeuwige ook sprake is van zo’n satan, is de vraag, in hoeverre de Eeuwige zich door diens observaties en aanklachten laat leiden. In de teksten blijkt de inbreng van een satan nooit doorslaggevend te zijn voor Gods oordeel. Hoewel in latere eeuwen de ‘satan’ evolueert tot ‘vorst der duisternis’, staat ook een deel van de nieuwtestamentische teksten duidelijk onder invloed van dit oudtestamentische satansbegrip.Bron: Interpretatie