Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Geert_Grote'

Geert Grote

Dossier Geert Grote (*Deventer 1340 †Deventer 1384) preekte als diaken in vele Noord-Nederlandse steden waarbij hij opriep tot bekering, niet alleen van gewone gelovigen, maar vooral ook van geestelijken. Zijn volgelingen vormden gemeenschappen van ‘broeders en zusters van het gemene leven’ die later de Congregatie of Kapittel van Windesheim zouden gaan vormen. Hiermee legde hij de basis van de verspreiding van de Moderne Devotie. ... Lees verder »

Thomas a Kempis

Dossier Thomas à Kempis of Thomas van Kempen (ca. 1380–1472) wordt beschouwd als de auteur van het werk dat in zijn tijd na de Bijbel het meest gelezen boek was: De Imitatione Christi  (Ned.: Over de navolging van Christus ). Hij was een volgeling van Geert Grote en De Imitatione Christi staat dan ook geheel in de traditie van de Moderne Devotie waarvan Geert Grote de inspirator was. ... Lees verder »

Ruusbroec, Jan van

Dossier De Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec is door zijn mystieke werken, geschreven in het Middelnederlands, bekend geworden als de ‘grootmeester van de Nederlandse mystiek’ en ‘de belichaming van de zuiverste en hoogste contemplatie in de vroomheidgeschiedenis van de Lage Landen’. Zijn meesterwerk is De geestelijke bruiloft ( Die gheestelike brulocht ), dat net als zijn andere werken wordt gekenmerkt door een sterke bezieling en helderheid. Ruusbroec en zijn werk werden reeds tijdens zijn leven hoog gewaardeerd: toen... Lees verder »

Moderne Devotie

Dossier Vroomheidsbeweging die aan het einde van de vijftiende eeuw ontstond in het oosten van het huidige Nederland. Grondlegger was Geert Grote (1340-1384) die in zijn preken opriep tot een verinnerlijking van het geloof en hervorming van de Kerk. Zijn volgelingen gingen in gemeenschappen leven en werden broeders en zusters van het gemene (=gemeenschappelijke) leven genoemd. Later namen ze de regel van Augustinus aan en vormden het Kapittel of de Congregatie van Windesheim. Het aantal... Lees verder »

C.C. de Bruin e.a., Geert Grote en de Moderne Devotie (1984)

Dossieritem Standaardwerk, geschreven door de voornaamste kenners van Geert Grote en de Moderne Devotie. ... Lees verder »

Titus Brandsma, Geert Grote: zijn keer tot de Heer (1940)

Dossieritem Redevoering die Brandsma op 16 oktober 1940 hield over Geert Grote. 30 pagina’s.... Lees verder »


Geert Groote Huis Deventer krijgt gestalte

Nieuwsitem Na ruim 6 eeuwen krijgt theoloog Geert Groote (1340 - 1384) weer een eigen plek in zijn geboortestad Deventer. Donderdag legden de Vrienden van Geert Groote de officiële eerste steen van het Geert Groote Huis, dat volgend jaar de deuren moet openen. Het Geert Groote Huis komt te staan op het Lamme van Dieseplein, de plek waar de grondlegger van de moderne devotie in de 14e eeuw zijn woon- en zorggemeenschap stichtte. Het Geert Groote Huis... Lees verder »

Getijdenboek

Dossieritem Uitgave van en toelichting op het Getijdenboek van Geert Grote ... Lees verder »

Geert Grote: Katholiek Nederland

Dossieritem Net als Franciscus van Assisi kwam Geert Grote uit de stedelijke burgerij en legde hij na een plotselinge bekering de nadruk op de armoede. Het artikel geeft een schets van het leven van Geert Grote en vergelijkt hem met de H. Franciscus van Assisi.... Lees verder »