Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'judasevangelie'

Judasevangelie in Wikipedia (DE)

Dossieritem Elementaire en over het algemeen betrouwbare informatie. Verwijzingen naar een selectie uit de wetenschappelijke literatuur (tamelijk sterk georiënteerd op het Duitse taalgebied). ... Lees verder »

Judasevangelie in Wikipedia (NL)

Dossieritem Waardevolle informatie die bruikbaar is als eerste oriëntatie voor wie alleen Nederlands leest. Uitsluitend verwijzing naar secundaire literatuur in het Nederlands die bovendien beperkt is. ... Lees verder »

Reportage presentatie Judasevangelie (Een Vandaag)

Dossieritem Ter gelegenheid van de presentatie van de Engelse vertaling (in 2006) van het een jaar eerder gevonden evangelie van Judas maakte het actualiteitenprogramma Een Vandaag een reportage.   Deinhoudervanzouweleensexplosiefkunnenzijneneengeheelnieuwekijkopdebijbelsegeschiedeniskunnengeven.Judasalseenheldinplaatsvandeverrader.Heeftdekatholiekekerkditevangeliedaaromverdonkeremaandenindebangedaanvanwegegodslastering?Hoeishetdocumentvorigjaarzoineenskomenbovendrijven?OokbesteedtTweeVandaagaandachtaandemusical'JususChristSuperstar'.DezemusicalvertelthetverhaalvanuithetgezichtspuntvanJudas. ... Lees verder »

Judasevangelie in Wikipedia (EN)

Dossieritem De meest volledige en gedetailleerde van de wikipedia-encyclopediën. Er wordt verwezen naar belangrijke discussies over de inhoud van het evangelie en de rol die Judas er in speelt. Tamelijk uitvoerige bibliografie hoewel ook hier verwijzingen naar enkele wetenschappelijke bundels ontbreken. ... Lees verder »

Judas terecht terzijde geraakt (2006)

Dossieritem In dagblad Trouw argumenteert cultuurtheoloog Frank G. Bosman (Universiteit van Tilburg) dat het Judasevangelie niet zonder reden bij de canon van de christelijke kerk (de keuze van de bijbelboeken) is gebleven. "Tegen een meerderheid van gnostische, lichaam- en vrouwvijandige teksten heeft de kerk gekozen voor die geschriften die juist het lichamelijk willen opnemen in het geestelijke, het aardse in het hemelse. Daarmee is het Judasevangelie een interessante exponent van een invloedrijke stroming in het jonge... Lees verder »

Judasevangelie in KatholiekNederland.nl

Dossieritem Korte introductie in de achtergronden van het Judas-evangelie. Wetenschappelijke discussies die onder specialisten gaande zijn, over de betekenis en inhoud van het evangelie worden niet vermeld. Het ketterse karakter van het geschrift wordt steeds weer benadrukt. Het geschrift wordt gepresenteerd als een werk dat van belang is voor geleerden, maar niet voor gelovigen. Geen bibliografische gegevens. ... Lees verder »

Vertaling Judasevangelie (Trouw)

Dossieritem Korte introductie in de achtergronden van het Judas-evangelie. Wetenschappelijke discussies die onder specialisten gaande zijn, over de betekenis en inhoud van het evangelie worden niet vermeld. Het ketterse karakter van het geschrift wordt steeds weer benadrukt. Het geschrift wordt gepresenteerd als een werk dat van belang is voor geleerden, maar niet voor gelovigen. Geen bibliografische gegevens. ... Lees verder »

The Gospel of Judas in Context (2006)

Dossieritem In_2006 werd de eerste internationale wetenschappelijke conferentie over het Judasevangelie georganiseerd, in Parijs. De verzamelde essays (zonder uitzondering in het Engels) verkennen de cruciale literaire, historische en doctrinaire eigenaardigheden van dit evangelie uit het tweede deel van de tweede eeuw. Het evangelie werpt nieuw licht op de historische (?) rol van Judas, en de rol die Judas speelde in bepaalde gnostische kringen. De belangrijkste vraag op de conferentie is de belangrijkste vraag: was Judas in... Lees verder »