Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Wijding en ambten in de vroege kerk

Wijding en ambten in de vroege kerk

Vanaf het begin van de kerk zijn er verschillende functies geweest, die zich vrij snel consolideerden in min of meer officiële ambten. In de loop van de geschiedenis worden de voorschriften met betrekking tot deze ambten steeds meer uniform, ontstaat er een hiërarchie, en ontstaat ook het begin van het sacrament van de wijding. In grote lijnen is deze ontwikkeling goed te volgen, maar over concrete details bestaat nog veel onduidelijkheid en verschil van inzicht. Het is dan ook nog altijd mogelijk dat voor zeer uiteenlopende praktijken en regels voor- en tegenstanders zich allebeide beroepen op de vroege kerk. Lees verder »