Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers » Oecumene » nieuws

nieuws

'Fusie PKN en RK-Kerk moet in gezichtsveld blijven' (2012)
'Wij kiezen voor eenheid’ rakelt pijnlijke geschiedenissen op (2012)
Kritiek op internationale katholieke-orthodoxe commissie
Ökumene: "Katholische Kirche so engagiert wie kaum eine andere
Dialogue with Roman catholic church to resume on Oct 4 next (2012)
Pope: A school on ecumenism and reform (2012)
Ukrainian Catholic leader hopes to mend ties with Russian Orthodox
Kirill: “Good relations with the Pope does not imply a meeting between us”
God’s Ecumenical Co-Pilot
Forum biedt nieuw oecumenisch elan (2012)
Paus: “Verdeelde christenen minder geloofwaardig”
Katholieken op weg naar verzoening (2012)
Ecumenism, justice and peace...
Pope and Archbishop of Canterbury celebrate Vespers at San Gregorio al Celio
Visie op de ambten blijft groot struikelblok in de oecumene (2012)
Herkenning in geloofsbeleving (2012)
Papst ruft zur Ökumene in der Ukraine auf
Ökumene: Kirchen sollen zusammen leidvolle Geschichte aufarbeiten
Kardinaal Koch: ‘Nieuwe evangelisatie heeft nood aan oecumenische solsleutel’
Dialoog katholiek en evangelicaal
Negen kerken ondertekenen gezamenlijke doopverklaring (2012)
Eijk: zet in op spirituele oecumene (2012)
Studiedag over katholiciteit: 3 november 2012
Vernieuwde website - ontmoetingsplek rond oecumene (2012)
Anglicaanse kerkleider bezoekt paus (2012)
Over nieuwe grenzen
Faith and Order Commission approves new theological agreement (2012)
Kardinal Koch: „Interkommunion ist Ende, nicht Beginn der Ökumene“ (2012)
Nieuw jasje vredesweek (2012)
Rijdende trein voor vrede
Verslag Ontmoetingsdag 5 oktober 2013
Oecumenicus Fiolet overleden (2012)
Pope gives thanks for advances in Lutheran-Catholic relations
Symposium Russische orthodoxie en oecumene (2012)
Zorg voor diversiteit in de oecumene
Nooit meer gesteggel over dooprituelen (2012)
Johann Adam Möller