Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Oecumene » nieuws » God’s Ecumenical Co-Pilot

God’s Ecumenical Co-Pilot

The Catholic World Report, 16 januari 2012, www.catholicworldreport.com. Laatst bezocht 18 januari 2012.
Een overzicht van de activiteiten van kardinaal Kurt Koch, sinds juli 2010 hoofd van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Het bevat onder meer uitspraken van Koch tijdens een lezing op 15 december 2011 over de stand van zaken rond de oecumene, zijn visie op de relatie met de oosterse kerken naar aanleiding van een ontmoeting die hij in november 2011 had met metropoliet Filaret van Minsk en Slutsk en over de relatie met de lutheranen na het bezoek dat Benedictus XVI in 2011 bracht aan Duitsland.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.
Externe link: Naar het artikel