Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Oecumene » nieuws » Visie op de ambten blijft groot struikelblok in de oecumene (2012)

Visie op de ambten blijft groot struikelblok in de oecumene (2012)

Visie op de ambten blijft groot struikelblok in de oecumene. De apostoliciteit van de kerk is voor Rome onopgeefbaar, 6 maart 2012, Het goede leven, www.hetgoedeleven.com, laatst bezocht 12 maart 2012
Verslag van een studiedag van de Raad van Kerken op 5 maart 2012 over het thema ‘apostoliciteit’. Onder meer kwam aan de orde de manier waarop de rooms-katholieke kerk dit begrip opvat en de problemen die dit met zich meebrengt voor de oecumene. Met verwijzingen naar de complete teksten van de bijdragen.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.
Externe link: Naar het artikel