Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Bultmann, Rudolf » kerkelijke documentatie » Jezus van Nazareth

Jezus van Nazareth

In zijn boek Jezus van Nazareth (Tielt: Lannoo, 2007) spreekt Joseph Ratzinger zich kort uit tegen de theorieën van Rudolf Bultmann, die in zijn interpretatie van het Nieuwe Testament de historische Jezus en de gebeurtenissen rondom hem geen recht zou doen door deze niet als feiten te erkennen maar tot mythes te reduceren (p. 67; pp. 213-214). 

De paus verdedigt zijn opvatting dat de evangeliën geen mythen vertellen die alleen op geloofsniveau waar zouden zijn, maar dat zij ook de historische feiten omtrent Jezus weergeven, zij het dat deze door de evangelisten beschreven worden vanuit de herinnering die gekleurd is door de dood en de opstanding van Jezus. Tevens betoogt de paus in zijn boek dat het christendom niet pas na Pasen is ontstaan maar teruggaat op een historische werkelijkheid van vóór Pasen (p. 350). 

Ratzinger legt, in tegenstelling tot Bultmann, ook grote nadruk op het Oude Testament, dat volgens hem het noodzakelijke achtergronddecor vormt voor het begrijpen van Jezus.


Joseph Ratzinger/Benedictus XVI, Jezus van Nazareth, Tielt: Lannoo, 2007.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Bestelinformatie
Externe link: Lees het artikel