Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965) » boeken (over) » The Pneumatology of Vatican II

The Pneumatology of Vatican II

Sally Vance-Trembath, The pneumatology of Vatican II: with particular reference to Lumen gentium and Gaudium et spes, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2010, 444, 201 p.
De receptie van Vaticanum II bevindt zich in een impasse omdat de interpretaties van het kerkbegrip van het concilie ver uiteenlopen. Sommige onderzoekers claimen dat er niets is veranderd in het zelfverstaan van de kerk; andere geleerden claimen dat alles is veranderd. Deze studie laat zien dat er een reeks van progressieve ideeën was die het concilie theologisch gewicht gaven. De belangrijkste van deze ideeën was een rijke theologie van de Heilige geest. Deze studie beschrijft deze pneumatologie die tijdens het concilie naar voren kwam. Het identificeren van deze pneumatologie is een wezenlijke stap inaar het identificeren van de ecclesiologie die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie ontstond. Daarbij helpt de beschrijving van de pneumatologie de juiste interpretatie van de teksten van het concilie, die vol zijn van de opnieuw doordacht ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.