Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Genesis, het boek » niet-wetenschappelijke artikelen » Hans Renkema, Met wie vocht Jakob bij de Jabbok? Genesis 32

Hans Renkema, Met wie vocht Jakob bij de Jabbok? Genesis 32

  • Hans Renkema, Met wie vocht Jakob bij de Jabbok? Genesis 32, Interpretatie 22,2 (2014), 14-18


Na bespreking van een aantal klassieke antwoorden op de vraag ‘Met wie worstelde Jakob bij de Jabbok’: God, een engel, een nachtelijke demon staat Renkema stil bij een aantal cruciale punten van dit tekstgedeelte (worstelen, slaan, aanbreken van het morgenrood, zegenen). Hij zoekt het antwoord op de hoofdvraag in een oude, verborgen traditie, waarin de voorstelling voorkomt van de Allerhoogste die over elk volk een eigen godheid aanstelt (Psalm 82, Deuteronomium 32:8). Het is deze godheid van Kanaän die Jakob naar zijn land ziet komen met een enorme hoeveelheid vee en heel veel mensen bij zich. Het lijkt er alles op dat dit ten koste zal gaan van de inwoners van Kanaän. Daarom wil hij - evenals later koning Balak - Jakobs komst beletten. Hij valt Jakob aan om hem te doden.Bron: Interpretatie