Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Genesis, het boek » niet-wetenschappelijke artikelen » Klaas Smelik, Het geheim van de schrijver

Klaas Smelik, Het geheim van de schrijver

Klaas Smelik, Het geheim van de schrijver: Verhaaltechniek in de geschiedenis van Jozef (Genesis 37-50), in: Interpretatie 19,1 (2011), p. 4-7.


Samenvatting
Auteurs spelen graag met de lezer. Zij geven de lezers informatie en houden tegelijk informatie achter. Soms weet de lezer meer dan de hoofdpersoon, op andere momenten is het juist andersom. Het is een verteltechniek die de Bijbelschrijvers eveneens gebruiken. Soms weten wij meer dan de hoofdrolspeler. Die extra kennis betrekt ons nauwer bij het verhaal. Op andere ogenblikken onthoudt de Bijbelschrijver de lezer juist informatie, waardoor hij ons kan verrassen. Er is nog een derde mogelijkheid: de lezers beschikken over meer informatie dan de meeste personages in het verhaal, maar toch weer minder dan het hoofdpersonage. Deze aanpak geeft een nog sterker gevoel van betrokkenheid: wij leven mee met de andere personages die niet begrijpen wat hun overkomt, terwijl wij ons tegelijkertijd afvragen wat de hoofdpersoon van plan is. Deze techniek wordt in deze bijdrage toegelicht aan de hand van het verhaal over Jozef en zijn broers (Genesis 37-50).
In deze geheimzinnige vertelling bevinden wij ons als lezers in tussen de broers en Jozef. Wij weten wat er in het verleden gebeurd is, maar wat kunnen wij van Jozef verwachten in deze nieuwe situatie, en wat van zijn broers? De informatie die wij van de schrijver krijgen, is onvolledig en daardoor wordt de spanning opgevoerd.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.