Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen »

Willien van Wieringen, 'De Heilige Geest en de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Goede en kwade geesten in een bijbelse retraite', in: Interpretatie 20,4 (2012), p. 40-43


Samenvatting

De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola kennen bijbelpassages als basis: een perikoop wordt bereflecteerd en bemediteerd. Centraal bij de Oefeningen staat de ‘onderscheiding der geesten’. De Oefeningen richten de keuzes van de geloofsleerling op het AMDG: alles tot meerdere eer van God. God zelf helpt de leerling bij het maken van die keuzes, en hij doet dat via verschillende wegen. Het leven van de  Zoon is voorbeeld en leidraad in de meditatie. De Heilige Geest is behulpzaam bij het (leren van de) onderscheiding van de goede en de kwade geesten. De geloofsleerling gaat in gesprek met de Zoon tijdens de reflectie, en aan het slot van elke oefening richt hij zich in gebed tot de Zoon en de Vader (en Maria).Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.