Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Piet van Veldhuizen, Amsterdamse ideologie. Over de bundel ‘God als koekenbakker’

Piet van Veldhuizen, Amsterdamse ideologie. Over de bundel ‘God als koekenbakker’

Piet van Veldhuizen, Amsterdamse ideologie. Over de bundel ‘God als koekenbakker’, in: Interpretatie 19,5, (2011), p. 29-31.


Samenvatting
De ‘Amsterdamse school’ is een stroming in de bijbelse theologie en exegese-beoefening die sterk gestempeld is door de dialectische theologie van Karl Barth en het denken van Miskotte. In 2010 verscheen een bundel met bijdragen van auteurs uit deze kring, over het bijbelse begrip ‘schepping’. Ze reageren kritisch op de huidige tendens om ‘schepping’ met ‘natuur’ te vereenzelvigen. Maar ze lijken geen oor te hebben voor de vragen waaruit die tendens voortkomt. Ook de boektitel verraadt dat met dédain gekeken wordt naar mensen die bij ‘schepping’ denken aan het ontstaan van de aarde of aan de natuur. De vraag is, of de Amsterdamse school, ooit begonnen als anti-ideologische beweging, niet zelf in een ideologische woordenwereld gevangen is geraakt, waardoor ze de vragen van de tijd niet meer kan horen.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.