Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Riemer Roukema, Meer dan een grondwoord: ‘Roepen’ in het Nieuwe Testament

Riemer Roukema, Meer dan een grondwoord: ‘Roepen’ in het Nieuwe Testament

Riemer Roukema, Meer dan een grondwoord: ‘Roepen’ in het Nieuwe Testament, in: Interpretatie 20,4 (2012), p. 12-13Samenvatting

In de Bijbel ‘roept’ God sommige mensen tot een bijzondere opdracht. In het Nieuwe Testament wordt de term ‘roepen’ enerzijds gebruikt voor Jezus die mensen uitnodigt hem te volgen en deel uit te maken van Gods koninkrijk; anderzijds is het God die mensen roept tot de verlossing die aan Jezus wordt toegeschreven. In die zin zijn alle gelovigen in het Nieuwe Testament geroepenen, maar een bijzondere roeping komt daar ook voor, in het bijzonder van Paulus. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komt soms wel de zaak van een roeping voor, zonder dat de term hiervoor gebruikt wordt.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.