Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Rinse Reeling Brouwer, Ten boeken vol gesproken woord.

Rinse Reeling Brouwer, Ten boeken vol gesproken woord.

Rinse Reeling Brouwer, Ten boeken vol gesproken woord. Bij de verschijning van het laatste cahier van de Bijbelse Theologie van Frans Breukelman, in: Interpretatie 20,6 (2012), p. 20-23.


Samenvatting

Het theologisch werk van Frans Breukelman was, naar vorm en inhoud, geheel geconcentreerd op het spreken van het levende Woord, dat geroepen en gehoord wil worden. De bijbelse schrijvers waren naar zijn inzicht niet op de wijze van teksten aan het produceren, maar wat zij schreven diende tot klinken te komen. Zo was het met Breukelman zelf: hij was op z’n best, als hij in mondelinge voordracht, met grote improvisatiekunst, het geschrevene tot leven kon wekken. Toch is het gekomen tot een documentatie van het werk dat hij verrichte. In de reeks cahier Bijbelse Theologie heeft hij voor zijn overlijden in 1993 een drietal van zulke werkschriften voltooid, zeven anderen zijn verzorgd door nabije en verre leerlingen. De redacteuren zijn daarbij elk op eigen wijze te werk gegaan, zodat ons een breed palet voor ogen staat aan pogingen hoe deze bijbelstheologische benadering uitgegeven kan worden. Hoe weinig de meester ook een gesloten systeem voor ogen stond, toch vertoont de opbouw van de tien banden in vier hoofddelen wel degelijk een heldere structuur. Met de meest recente band, die over de finale van het evangelie naar Matteüs, is het project nu afgesloten. De receptiegeschiedenis kan een nieuwe fase ingaan.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.