Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Theo Korteweg, De vroege kerk: een woord voor de wereld of geheimleer voor ingewijden?

Theo Korteweg, De vroege kerk: een woord voor de wereld of geheimleer voor ingewijden?

Theo Korteweg, De vroege kerk: een woord voor de wereld of geheimleer voor ingewijden? in: Interpretatie 19,1 (2011), p. 15-17.


Samenvatting
Theo Korteweg betoogt dat in uit de vroege kerk afkomstige teksten dikwijls de indruk wordt gewekt alsof de snelle verbreiding van het christendom in de eerste eeuwen het direkte resultaat zou zijn van de missionaire prediking, die sinds het optreden van de door Jezus uitgezonden apostelen over de hele wereld zou zijn uitgegaan. In werkelijkheid weten we, behalve in het geval van de apostel Paulus, over de vroegchristelijke missie bijzonder weinig. Wel wordt er bij de vroege kerkvaders algemeen de nadruk op gelegd dat de christelijke geloofswaarheid (het kêrugma tês alêtheias) aan alle mensen zonder enige terughouding verkondigd moet worden. Daarin onderscheidt het christendom zich van de veelmeer voor een kleine elite bestemde antieke filosofie en van de mysteriereligies. Anderzijds kent de christelijke waarheid ook een verborgen dimensie die voor de eenmaal ingewijden bestemd is. Zonder deze mystieke achtergrond zou het kêrugma, volgens een uitspraak van Basilius de Grote uit de vierde eeuw, maar een ‘kaal woord’ zijn.


Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.