Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers » Engelen

Engelen

Een engel is een zuiver geestelijk wezen dat geschapen is door God. Zuiver geestelijk houdt in dat de engel geen materie bevat. Misschien lijkt dat een beetje tegenstrijdig omdat je in de Bijbelse verhalen wel ziet dat engelen de gedaante van een mens kunnen aannemen en zich verstaanbaar maken. Je kunt het vergelijken met de beroemde sciencefiction film the Invisible Man waarin een man onzichtbaar wordt. Mensen in zijn omgeving kunnen de man niet waarnemen. Hij wordt pas zichtbaar wanneer hij kleding aantrekt of ‘zijn lichaam’ in windselen van een verband wikkelt.

Op deze manier zou je engelverschijningen in de Bijbel ook kunnen benaderen. Wanneer een onzichtbaar iemand een jas aantrekt, betekent dat nog niet dat die jas bij het wezen van de persoon hoort, maar is het alleen een middel om te communiceren met mensen. Toch blijft de engel in zichzelf zuiver geestelijk.

In vergelijking met mensen, staan engelen hoger. Ze zijn beter dan mensen wat betreft hun kennis, vrijheid van lichamelijke beperkingen en hun onsterfelijkheid. Maar ze staan uiteindelijk dichterbij de mensen dan bij God, omdat ze geschapen zijn.