Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Max Lammertink
Dossiers » Verzameldossier » niet-wetenschappelijke artikelen » Jacques van Ruiten, Bijbelvakken in Groningen

Jacques van Ruiten, Bijbelvakken in Groningen

Jacques van Ruiten, Bijbelvakken in Groningen, in: Interpretatie 21,2 (2013), 28-29


Samenvatting
Dit artikel bespreekt de wijze waarop lesgegeven wordt in bijbelse vakken aan de opleidingen theologie en godsdienstwetenschap aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Bijbelse theologie staat hier niet apart op het curriculum. De zogenaamde bijbelse vakken (Oude Testament & vroeg jodendom; Nieuwe Testament & vroeg christendom) zijn onderdeel van de vakgroep ‘Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase’.In het onderzoek en onderwijs staat de dynamische wisselwerking tussen religie en cultuur centraal. Primair wordt gekeken naardie fase van het jodendom, het christendom en de islam, waarin zij ontstonden. Studenten en docenten bestuderen hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen. Ook de onderlinge wisselwerking van de godsdiensten komt aan bod.Bron: Interpretatie, met dank aan Nico Riemersma.